Ladefund

Ladefund er biler, der har stået længe enten opmagasineret, forsømt og måske endda helt glemt. De er sjældent i den bedste stand, men det er en specialbil med potential, og har derfor fortsat værdi for samlere, mekanikkere, investorer mv.

Viser et enkelt resultat

Billing details